Omnibus Matematyczny

  "OMNIBUS MATEMATYCZNY 2020"

pod patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych

 

 konkursy.gif

      

 

1.Zmiany w regulaminie konkursu "Omnibus matematyczny 2020”

>  czytaj  <


 2. Kryteria oceniania  >czytaj  <

 oświadczenie indywidulane ucznia   

 Po powrocie 1 września 2020r. uczniów z całego województwa do szkół, konkurs ruszaUśmiech.

1.  Pierwszy etap Konkursu, zostanie dokończony w dniach: 21 września 2020 – 2 października 2020 r. polega na rozwiązaniu III zestawu zadań zamieszczonego na stronie internetowej konkursu.

Rozwiązania, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą uwzględniane w końcowej klasyfikacjii.

2.  Uczniowie biorący udział w Konkursie, rozwiązują wyłącznie zadania dla swojej kategorii wiekowej. Obowiązuje następujący podział na kategorie:

  • uczniowie klas I szkoły podstawowej (dzieci oddziałów „zerowych” w marcu 2020r.),
  • uczniowie klas II szkoły podstawowej (dzieci  klas I szkoły podstawowej w marcu 2020r.),
  • uczniowie klas III szkoły podstawowej (dzieci  klas II szkoły podstawowej w marcu 2020r.),
  • uczniowie klas IV szkoły podstawowej (dzieci  klas III szkoły podstawowej w marcu 2020r.),
  • uczniowie klas V szkoły podstawowej (dzieci  klas IV szkoły podstawowej w marcu 2020r.),
  • uczniowie klas VI szkoły podstawowej (dzieci  klas V szkoły podstawowej w marcu 2020r.),
  • uczniowie klas  VII szkoły podstawowej (dzieci  klas VI szkoły podstawowej w marcu 2020r.),
  • uczniowie klas VIII szkoły podstawowej (dzieci  klas VII szkoły podstawowej w marcu 2020r.).
Rozwiązania zadań z III zestawu etapu I „Omnibusa matematycznego 2020” można przekazywać bezpośrednio organizatorom konkursu oraz za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Dobra 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, z dopiskiem: "Omnibus matematyczny 2020". (liczy się data stempla pocztowego). 

Etap finałowy, który dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów będzie miał charakter testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych, odbędzie się w dniu 16 października 2020 r. dla wszystkich uczniów w swoich macierzystych szkołach.

 Komitet Organizacyjny


Wyniki po II zestawie

oddziały zerowe

klasy I-III 

klasy IV-VIII 

 

ZESTAW III:

 

Poprzednie edycje konkursu:


Omnibus 2016