*::2018/2019::*

EGZAMIN GIMNAZJALNY

"Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali."

Jan Paweł II