*::2017/2018::*

Samorząd Uczniowski

uczniowie.gif [600x75]

 

 

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

  • Przewodniczący szkoły - Marta Jajko

  • Z-ca przewodniczącego szkoły Daria Darosz

  • Przewodniczący gimnazjumAleksandra Frankowska

  • Z-ca przewodniczącego gimnazjumJulia Budzowska

  • Przewodniczący szkoły podstawowejDamian Rusinek

  • Z-ca przewodniczącego szkoły podstawowej – Kacper Andrejko

  • Skarbnik – Marcelina Grzebyk

  • Sekretarz – Eleni Pagratiou, Wiktoria Ślazyk

  • Poczet sztandarowy Szymon Buczek, Bruno Fudała, Natalia Bochenek, Paulina Sidor, Sara Biernat, Kinga Polityńska, Izabela Stanisz

  • Opieka i obsługa nad sprzętem nagłaśniającym: Nikodem Słysz, Jakub Strusiewicz