Tadeusz Kościuszko: "Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."::Tadeusz Kościuszko: "Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."::Tadeusz Kościuszko: "Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."::Tadeusz Kościuszko: "Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."::Tadeusz Kościuszko: "Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."

Najnowsze wiadomości

24 września 2014 13:06 | Aktualności

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ucznia/uczennicy w projekcie WND-POKL.09.01.02-18-277/13 pn. „Sięgamy wyżej”

Zaproszenie do udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych w naszej szkole dzięki współpracy z Fundacja Bieszczadzką w ramach programu „Sięgamy wyżej” Gorąco zachęcam uczniów zdolnych jak i o specjalnych potrzebach edukacyjnych klas 4-6 i I-III gimnazjum...

czytaj więcej »

24 września 2014 12:41 | Aktualności

11 września - Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – próbna ewakuacja szkoły

11 września 2014r. na całym świecie obchodzony był już po raz trzynasty Światowy Dzień Pierwszej Pomocy - dzień poświęcony wszystkim ratownikom, którzy zginęli 11 września 2001 r. podczas ataku terrorystycznego na WORLD TRADE CENTER w Stanach Zjednoczonych. W zamachu zginęły 2752...

czytaj więcej »

24 września 2014 12:28 | Aktualności

KREW DAREM ŻYCIA

„ODDAJĄC WŁASNĄ KREW, DOBROWOLNIE I BEZINTERESOWNIE, TO JEST GEST O WYSOKIEJ WARTOŚCI MORALNEJ I OBYWATELSKIEJ. TO DAR ŻYCIA” - św. Jan Paweł II Oddział Rejonowy PCK w Ustrzykach Dolnych wraz z klubem Honorowych Dawców Krwi zapraszają kilka razy w roku do naszej miejscowości...

czytaj więcej »

22 września 2014 12:39 | Aktualności

Rodzice uczniów klas VI!

Od roku 20014/15 sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Obie części będą sprawdzane formie pisemnej. Część 1. Będzie zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut. Część 2. Będzie zawierała zadania...

czytaj więcej »

03 września 2014 10:34 | Komunikaty

KOMUNIKAT DLA DOJEŻDŻAJĄCYCH

WYKAZ AUTOBUSÓW ODJEŻDŻAJĄCYCH Z PRZYSTANKU OBOK ZSP2-NSS W USTRZYKACH DOLNYCH Rok szkolny 2014/2015 12.30: można nim dojechać pod Halę Sportową i przesiąść się na: 12.45 – CZARNA PRZEZ RÓWNIĘ 13.00 – BANDRÓW 13.00 – ZATWARNICA PRZEZ HOSZÓW ...

czytaj więcej »

01 września 2014 19:13 | Aktualności

Rodzice uczniów klas I – III gimnazjum ze średnia 4,75 i wyższą!

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3 współfinansowanego...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2014 21:54 | Przetargi

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PO ZMIANACH (art. 94 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ustrzyki Dolne, dnia 29 sierpnia 2014 r. Do wszystkich wykonawców w postępowaniu na przetarg nieograniczony nr ZSP2.2510.1.2014 Znak: ZSP2.2510.10214 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 – 6...

czytaj więcej »